Joannesschool
St. Barbaraplein 2A
6005 SR Tungelroy
Telefoon: 0495-561657
e-mail: info@bs-joannes.nl

School en opvang in Tungelroy

05-02-2019
Beste ouders/verzorgers
 
Een tijdje geleden hebben we een bericht in de Tuba geplaatst m.b.t. de toekomst van de basisschool in Tungelroy. We hebben u meegenomen in onze toekomstplannen en de plaats van onderwijs en opvang binnen de gemeenschap in Tungelroy.
Inmiddels hebben enkele mensen zich gemeld om mee te denken. Samen met de MR van de Joannesschool willen we graag een informatieavond gaan houden waarin we met elkaar beelden gaan verkennen hoe dat een Integraal Kindcentrum er voor Tungelroy uit zou kunnen zien. Op deze avond zullen geen besluiten worden genomen. Het gaat om het uitwisselen van beelden en het ophalen van wensen zodat we daarna gericht kunnen gaan zoeken met instanties die met ons de volgende stap willen gaan zetten.
 
De informatieavond willen we gaan houden op 21 maart om 20:30 uur in MFA Kimpeveld.
Indien u deze avond wilt bijwonen graag aanmelden via: f.simons@bs-joannes.nl
 
Met vriendelijke groet,

Frank Simons
Directeur Joannesschool a.i.