Joannesschool
St. Barbaraplein 2A
6005 SR Tungelroy
Telefoon: 0495-561657
e-mail: info@bs-joannes.nl
SCHOOLTIJDEN

Groep 1 t/m 2

Maandag    08.30 - 12.00 13.00 - 15.00

Dinsdag      08.30 - 12.00 13.00 - 15.00

Woensdag  08.30 - 12.15

Donderdag 08.30 - 12.00 13.00 - 15.00

NB. de  kleuters (gr 1 +2) hebben op vrijdag vrij.

Groep 3 t/m 8

Maandag    08.30 - 12.00 13.00 - 15.00

Dinsdag      08.30 - 12.00 13.00 - 15.00

Woensdag  08.30 - 12.15

Donderdag 08.30 - 12.00 13.00 - 15.00

Vrijdag       08.30 - 12.00 13.00 - 15.00

 

TOEZICHT

Omdat we iedere dag inloopochtend hebben, mogen de kinderen om 08.15 samen
met de ouders rechtstreeks naar het lokaal lopen. 
In de middag mogen de niet overblijvende kinderen niet eerder dan 12.50 uur op
de speelplaats komen. De leerkracht die toezicht houdt, opent de poort.
Dit is in het belang van een goede overblijfregeling.