Joannesschool
St. Barbaraplein 2A
6005 SR Tungelroy
Telefoon: 0495-561657
e-mail: info@bs-joannes.nl
Overblijven

Op school is de mogelijkheid aanwezig om in de gemeenschapsruimte, onder toezicht van 12.00 uur tot 13.00 uur over te blijven.
De overblijfkosten zijn € 1,30 per kind per keer. Wanneer u van de overblijfmogelijkheden gebruik wilt maken, dient u op de betreffende overblijfdag:
  • telefonisch contact op te nemen met één van de overblijfouders van die dag dat uw kind gaat overblijven.
  • OF u stuurt een mailtje naar overblijverstungelroy@gmail.com
 Vaste overblijfkinderen graag aan het begin van het schooljaar éénmalig aanmelden op één van de twee hierboven vermelde manieren. Als uw kind dan een keer niet komt overblijven willen wij u s.v.p. verzoeken uw kind op één van deze manieren ook af te melden.

Overblijfteam Schooljaar 2018-2019
 
Dag Overblijfouder Telefoonnummer 0495
Maandag
 
Fred Beelen
Els Geelen
Linda vd. Eijnde
561381
562818
06-5163 7909
Dinsdag Els Geelen
Maartje Stals
Ruud Hunnekens
Britta Bost 
562818
06-4669 4615
563122  
06-48041045
Donderdag Floor Raaijmakers
Karin Strijbosch
06-1331 3411
851580 / 06-37544866
Vrijdag Linda Bocken 
Patrick Oomen
06-25551435
06-25060824
 
Coördinator/aanspreekpunt = Karin Strijbosch

 
Het e-mailaccount van de overblijfouders wordt om 10.00 uur door één van de overblijfouders van die betreffende dag gecheckt op aan -en/of afmeldingen.
U kunt voor het overblijven kiezen uit:
  • contant betalen
  • of het kopen van een 10x -of 20x strippenkaart -> 10 strippen €. 13,00 of 20 strippen €. 26,00

Opvang na school

Buitenschoolse opvang 'Bliksemkids' onderdeel van kinderopvang Humanitas.

Voorschoolse opvang van ma t/m vrij van 07:30 tot 08:30 uur.
Naschoolse opvang op ma t/m vrij van 14:30 tot 18:30 uur.
Vakantieopvang en schoolvrije dagen van 07:30 tot 18:30 uur.
Kinderen uit Tungelroy worden met een taxibus (Princen) naar de BSO gebracht.
 
Wat houdt Buiten Schoolse Opvang in:
Spelen met andere kinderen in een huiselijke omgeving. Veelzijdige speelmogelijkheden en aanbod van activiteiten zoals koken/bakken, sport en spel, knutselen enz. In de vakantie worden er ook regelmatig uitstapjes gemaakt.
Kortom de BSO is een geweldige plek voor ieder kind!
 
Heeft u interesse, kom gerust een keer kijken. Het telefoonnummer is:
0495-561206.
Voor informatie kunt u bellen met het regiokantoor: 0495-525341.