Joannesschool
St. Barbaraplein 2A
6005 SR Tungelroy
Telefoon: 0495-561657
e-mail: info@bs-joannes.nl
Overblijven

Op school is de mogelijkheid aanwezig om in de gemeenschapsruimte, onder toezicht van 12.00 uur tot 13.00 uur over te blijven.
De overblijfkosten zijn € 1,30 per kind per keer. Wanneer u van de overblijfmogelijkheden gebruik wilt maken, dient u op de betreffende overblijfdag:
  • telefonisch contact op te nemen met één van de overblijfouders van die dag dat uw kind gaat overblijven.
  • OF u stuurt een mailtje naar overblijverstungelroy@gmail.com
 Vaste overblijfkinderen graag aan het begin van het schooljaar éénmalig aanmelden op één van de twee hierboven vermelde manieren. Als uw kind dan een keer niet komt overblijven willen wij u s.v.p. verzoeken uw kind op één van deze manieren ook af te melden.

Overblijfteam Schooljaar 2017-2018
 
Dag Overblijfouder Telefoonnummer 0495
Maandag
 
Fred Beelen
Els Geelen
561381
562818
Dinsdag Els Geelen
Linda Bocken
Marianne Hunnekens  
Ruud Hunnekens
562818
06-25551435
563122 / 06 51371535 
 
Donderdag Annemieke Nies
Karin Strijbosch
564513 / 0651300470
851580 / 06-37544866
Vrijdag Saskia Vossen
Patrick Oomen
531817 / 06-20078095
06-25060824
 
Coördinator/aanspreekpunt = Karin Strijbosch

 
Het e-mailaccount van de overblijfouders wordt om 10.00 uur door één van de overblijfouders van die betreffende dag gecheckt op aan -en/of afmeldingen.
U kunt voor het overblijven kiezen uit:
  • contant betalen
  • of het kopen van een 10x -of 20x strippenkaart -> 10 strippen €. 13,00 of 20 strippen €. 26,00

Opvang na school

Buitenschoolse opvang ‘Bliksemkids’ onderdeel van kinderopvang Humanitas.

Voorschoolse opvang van ma t/m vrij van 07:30 tot 08:30 uur.
Naschoolse opvang op ma t/m vrij van 14:30 tot 18:30 uur.
Vakantieopvang en schoolvrije dagen van 07:30 tot 18:30 uur.
Kinderen uit Tungelroy worden met een taxibus (Princen) naar de BSO gebracht.
 
Wat houdt Buiten Schoolse Opvang in:
Spelen met andere kinderen in een huiselijke omgeving. Veelzijdige speelmogelijkheden en aanbod van activiteiten zoals koken/bakken, sport en spel, knutselen enz. In de vakantie worden er ook regelmatig uitstapjes gemaakt.
Kortom de BSO is een geweldige plek voor ieder kind!
 
Heeft u interesse, kom gerust een keer kijken. Het telefoonnummer is:
0495-561206.
Voor informatie kunt u bellen met het regiokantoor: 0495-525341.