Joannesschool
St. Barbaraplein 2A
6005 SR Tungelroy
Telefoon: 0495-561657
e-mail: info@bs-joannes.nl

Overblijven

Op school is er de mogelijkheid om onder toezicht over te blijven van 12.00 uur tot 13.00 uur.

De overblijfkosten zijn € 1,- per kind per keer. U koopt hiervoor een 20-strippenkaart á €20,00. Dit maakt u over op NL63 RABO 0355 9693 27 t.n.v. St. Vrienden van de Joannesschool. Vermeld daarbij de naam en klas van uw kind + "overblijf". Mocht u mededelingen of vragen hebben, kunt u altijd een berichtje sturen via Ouderportaal naar het Overblijfteam, ipv via de gmail zoals eerder gebruikelijk was.

Wanneer u van de overblijfmogelijkheden gebruik wilt maken, dient u op de betreffende overblijfdag:
vóór 10.00 uur een vinkje te plaatsen bij de rubriek "overblijven" op het Ouderportaal. Vaste overblijfkinderen graag aan het begin van het schooljaar eenmalig aanmelden. Mocht uw kind dan een keer niet overblijven, willen wij u verzoeken om uw kind via het Ouderportaal af te melden / het vinkje uit te zetten.

 

Overblijfteam Schooljaar 2020-2021

Maandag

Linda vd. Eijnde Stefan Smit Els Geelen Britta Bost

Dinsdag
Els Geelen Riekie Hebben Levinia Margey Lotte Mertens

Donderdag
Floor Raaijmakers Anouk Verheggen Jolanda Saes Karin Strijbosch

Vrijdag
Patrick Oomen


Coördinators / aanspreekpunt = Lotte Mertens en Karin Strijbosc