Joannesschool
St. Barbaraplein 2A
6005 SR Tungelroy
Telefoon: 0495-561657
e-mail: info@bs-joannes.nl
Kindercomité

De Joannesschool heeft al sinds 2006 een Kindercomité.
Dit comité is van en voor kinderen. Ze mogen hier aangeven wat
ze graag anders zouden willen op school, wat ze juist leuk vinden en
wat ze niet leuk vinden. Zo is er een ideeënbus waar alle kinderen
van de school ideeën in kunnen stoppen en hier wordt dan over gepraat.
Dit kan zijn; over speelplaatsregels, uitdelen van traktaties,
schoolveiligheid enz.
Samen met deze kinderen (van elke bovenbouwgroep een) gaat de
directeur in overleg en komen zo tot oplossingen en beslissingen.
De leden van het comité veranderen elk jaar en worden door de klas
zelf gekozen.