Joannesschool
St. Barbaraplein 2A
6005 SR Tungelroy
Telefoon: 0495-561657
e-mail: info@bs-joannes.nl
Deze zal bij de start van het schooljaar 2015-2016 op de website staan.