Joannesschool
St. Barbaraplein 2A
6005 SR Tungelroy
Telefoon: 0495-561657
e-mail: info@bs-joannes.nl
Links voor ouders

https://scholenopdekaart.nl/zoeken/basisscholen?zoektermen=Joannesschool%20(Weert)&weergave=Lijst
(info cijfers school) 

https://www.humankind.nl/vestigingen/weert/bso-kimpe-veld